Ние използваме бисквитки. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките.

Дендрологичен парк "Санта Марина"

Ваканционно селище “Санта Марина” притежава богата колекция от повече 330 местни и чуждоземни дървесни и храстови видове, които заедно с формовото разнообразие наброяват около 400 таксона. Този факт нарежда градините на Ваканционно селище “Санта Марина” по видово разнообразие до Университетските Ботанически градина в град Балчик и град Варна, които са разположени на Българското северно Черноморие.

Предвид впечатляващите резултати от извършеното проучване (преди началото на развитието на комплекса) се зароди идеята дендрологичната колекция на Ваканционно Селище “Санта Марина” да бъде експонирана и територията на комплекса да се превърне в своеобразен Дендрологичен* парк.   

Видовото разнообразие e експонирано чрез създаване на дендрологични маршрути с информационни табели. Маршрутите следват главните пешеходни зони с цел да не се нарушава спокойствието на собственици и гостите на комплекса.

Голямото разнообразие от видове в „Санта Марина” също не е случайно; през годините нашите ландшафтни архитекти и професионални градинари подбираха растителност, съобразявайки различните фактори на околната среда и избирайки най-подходящите.


* Дендрология (от латински dendrum и старогръцки δένδρον - дърво) -  част от ботаниката, наука за дървесните растения (дървета , храсти, дървесни лиани)

Контакти

Методи за плащане: